1. Znaczenie zrównoważonego rozwoju w polityce przemysłowej Zrównoważony rozwój to kluczowy element współczesnej polityki przemysłowej. W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój jest nieodzownym elementem polityki przemysłowej. Oznacza to, że w procesie rozwoju przemysłu spożywczego należy uwzględniać nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także społeczne i środowiskowe. Tylko taka kompleksowa strategia pozwoli...