Home

Funkcje przemysłu

Przemysł posiada rozmaite funkcje. Przypisane są tej dziedzinie rozmaite role. Wśród najważniejszych wyróżnia się między innymi produkcyjną, która opiera się w głównej mierze na pozyskiwaniu oraz późniejszym przetwarzaniu. Następna funkcja to rola społeczna a więc miejsca pracy, polepszenie warunków bytowych czy też rozkwit nowoczesnych technologii produkcyjnych. Następna kwestia to rozwój przestrzenny – miast, miejscowości, krajów.

Przemysł

Określenie przemysł jest stosowane wobec działu produkcji, który polegać ma przede wszystkim na wytwórstwie rozmaitych dóbr materialnych.

Polityka przemysłowa

Pod pojęciem polityki przemysłowej rozumie się taki dział mikroekonomii, który łączy w sobie wszelkiego rodzaju środki mające na celu poprawę przemysłowej sfery funkcjonowania danego państwa i społeczeństwa.

Rodzaje polityki

W zakresie polityki przemysłowej można wyróżnić wiele rodzajów tego typu dziedziny. Wyróżnia się przede wszystkim politykę, która opiera się na preferencjach strukturalnych. Jest to działka określana nierzadko jako sektorowa.

Współczesna polityka

Dzisiejsza polityka przemysłowa jest coraz bardziej zbliżona do polityki liberalnej, czyli inaczej ogólnej. To jest efektem wszelkiego typu czynników wpływających na takie a nie inne funkcjonowanie podmiotów przemysłowych.