Elektrownia

Wraz z cukrowniami, hutami czy zakładami metalurgicznymi na czoło przemysłu wysuwają się elektrownie, które są jego nieodłącznym elementem oraz placówkami, jakie mają wyraźnie duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju a nawet kontynentów. Elektrownie są to zakłady przemysłowe, jakie opierają się w swojej pracy na produkcji energii elektrycznej. Dochodzi do tego poprzez realizację procesów przetwarzania wielorakich rodzajów i typów energii. Co do samego zakładu elektrowni natomiast, to warto stwierdzić, iż jest to budynek o charakterze technicznym, który posiada wiele zespołów zaawansowanych technologicznie sprzętów oraz akcesoriów mających pozwolić na efektywne pozyskiwanie energii elektrycznej.
Na chwilę obecną wyróżnia się parę kategorii charakteryzowanych tu elektrowni. Możemy mówić o specyficznym podziale wynikającym na przykład z konkretnego sposoby wykorzystania ciepła odpadowego. I na tej podstawie rozróżnia się elektrownię kondensacyjną a także elektrociepłownie. Biorąc pod uwagę czynnik taki jak źródło energii pierwotnej wymienia się placówki konwencjonalne a w tej grupie konkretnie już elektrownie węglowe, elektrownie gazowe oraz jądrowe. Dodatkowo należy też wspomnieć o niekonwencjonalnych typach, które bazują na odnawialnych źródłach.
W ich granicach występuje elektrownia wiatrowa, wodna i słoneczna, którą niekiedy określa się też fachowo jako orbitalną. W zakresie jeszcze innego podziału można wyszczególnić elektrownie wodne, które zaś dzielą się osobno na elektrownie maremotoryczne, maretermiczne oraz geotermalne.