Elektrownia

Wraz z cukrowniami, hutami czy zakładami metalurgicznymi na czoło przemysłu wysuwają się elektrownie, które są jego nieodłącznym elementem oraz placówkami, jakie mają wyraźnie duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju a nawet kontynentów. Elektrownie są to zakłady przemysłowe, jakie opierają się w swojej pracy na produkcji energii elektrycznej. Dochodzi do tego poprzez realizację procesów przetwarzania wielorakich rodzajów i typów energii. Co do samego zakładu elektrowni natomiast, to warto stwierdzić, iż jest to budynek o charakterze technicznym, który posiada wiele zespołów zaawansowanych technologicznie sprzętów oraz akcesoriów mających pozwolić na efektywne pozyskiwanie energii elektrycznej.
Na chwilę obecną wyróżnia się parę kategorii charakteryzowanych tu Dystrybutor chemii gospodarczej elektrowni. Możemy mówić o specyficznym podziale wynikającym na przykład z konkretnego sposoby wykorzystania ciepła odpadowego. I na tej podstawie rozróżnia się elektrownię kondensacyjną a także elektrociepłownie. Biorąc pod uwagę czynnik taki jak źródło energii pierwotnej wymienia się placówki konwencjonalne a w tej grupie konkretnie już elektrownie węglowe, elektrownie gazowe oraz jądrowe. Dodatkowo należy też wspomnieć o niekonwencjonalnych typach, które bazują na odnawialnych źródłach.
W ich granicach występuje elektrownia wiatrowa, wodna i słoneczna, którą niekiedy określa się też fachowo jako orbitalną. W zakresie jeszcze innego podziału można wyszczególnić elektrownie wodne, które zaś dzielą się osobno na elektrownie maremotoryczne, maretermiczne oraz geotermalne.