Przemysł spożywczy

W zakresie przemysłu wyszczególnia się między innymi przemysł spożywczy. Jest to dziedzina opierająca się w głównej mierze na produkcji rozmaitych grup artykułów żywnościowych. Ten dział gospodarki opiera się na wytwórstwie nie tylko pełnych produktów ale także półproduktów. Są one wszystkie przeznaczone do spożycia przez człowieka. Można tu mówić o prawdziwym bogactwie różnorodnych kategorii owej działki przemysłowej – od nabiału, przez mięso, wyroby mleczne, cukiernicze i zbożowe.
Do tej dziedziny zalicza się też napoje bezalkoholowe i alkoholowe. Jeżeli chodzi natomiast o zakłady, jakie zaliczane są do tego typu dziedziny gospodarki, to warte wyszczególnienia są przede wszystkim piekarnie, fabryki specjalizujące się w wytwórstwie soków, przecierów, przetworów owocowych i warzywnych, cukiernie, rzeźnie, gorzelnie oraz browarnie, mleczarnie i młyny.