Przemysł metalurgiczny

Wśród przemysłu wydziela się na chwilę obecną miedzy innymi przemysł metalurgiczny. Jest to działka, która mieście w swoich granicach kopalnictwo a także kopalnie rudy żelaza, huty żelaza, stalownie, fabryki blach, odlewnie żelaza oraz walcownie. To także hutnictwo żelaza. Dodatkowo wyróżnia się też przemysł metali niezależnych, w tym kopalnie rud metali nieżelaznych, odlewnie stopów nieżelaznych oraz huty metali nieżelaznych.