Przemysł elektromaszynowy

W zakresie współczesnego przemysłu wartym wyszczególnienia punktem jest działka zwana przemysłem elektromaszynowym. Wyróżnia się tu wszelkiego typu zakłady i przedsiębiorstwa, jakie dążą w swoim profilu działania przede wszystkim do produkcji zaawansowanych sprzętów i urządzeń. Kolejna kwestia to to, że powstają wysokiej klasy podmioty działalności gospodarczej opierające się na wyrobach metalowych, maszyn do szycia, lodówek, sprzętów AGD a także elementów ogrodniczych, pojazdów wszelkiej maści oraz narzędzi. Warty wyszczególnienia jest też przemysł czysto maszynowy, jaki odnosi się do działalności fabryk silników, kotłów, obrabiarek, ciągników, maszyn górniczych oraz rolniczych.
To Maszyny do różnego rodzaju przemysłu, które służą w codziennej pracy wysokiej klasy zakładów. Jeszcze inna działka to przemysł precyzyjny, do jakiego zalicza się wytwórstwo instrumentów pomiarowych, specjalistycznych urządzeń drobnych, zegarków czy biżuterii. Do wspomnianego przemysłu zalicza się także gałąź przemysłu środków transportu. Chodzi o podmioty gospodarcze, które w swojej pracy polegają na produkcji różnorodnych form transportowych – od samolotów, statków, lokomotyw czy samochodów, przez rowery i motocykle.
Tu także zaliczane są stocznie. Na koniec jeszcze wzmianka o przemyśle elektronicznym oraz elektrotechnicznym. Można mówić o wytwórstwie fabryk, tranzystorów, żarówek, telewizorów, urządzeń audiowizualnych, sprzętu gospodarstwa domowego, kabli, przewodów, transformatorów i układów scalonych.