Przemysł

Określenie przemysł jest stosowane wobec działu produkcji, który polegać ma przede wszystkim na wytwórstwie rozmaitych dóbr materialnych. Jest to sfera opierająca się na wydobywaniu rozmaitych zasobów środowiska, które następnie są wykorzystywane masowo na szeroką skalę do tego, aby mogły należycie służyć ludziom. W związku z tym, w przemyśle stosowane są rozmaite maszyny, urządzenia i najnowszy sprzęt technologiczny.