Cukrownia

Fabryka, która wyrabia cukier czyli sacharozę określana jest w dziedzinie szeroko pojmowanego przemysłu jako cukrownia. Wspomniany wyżej produkt w postaci cukru uzyskiwany jest natomiast z dwóch podstawowych składników – trzciny cukrowej lub buraków cukrowych. Historia uzyskiwania cukru jest bardzo ciekawa i wiąże się z działaniami prowadzonymi przez niemieckiego naukowca.
Andreas Sigismund Marggraf w 1748 roku opracował specjalistyczny sposób pozyskiwania cukru z korzenia cukrowego buraka. Tak pojawił się dobrze dziś każdemu znany cukier, który jest tańszą alternatywą wobec cukru trzcinowego. W naszym kraju natomiast pierwsza cukrownia z prawdziwego zdarzenia powstała na początku dziewiętnastego stulecia, a dokładniej została uruchomiona w 1802 roku. Prężnie funkcjonowała ona w miejscowości Konary niedaleko Wołowa w rejonie Dolnego Śląsku. Wtedy był to teren przynależny jeszcze do Prus. Pomysłodawcą cukrowni w tym miejscu był Franz Karl Achard. Już na obszarze Królestwa Polskiego natomiast pierwsza cukrownia została otworzona w Częstocicach.
Była ufundowana przez Henryka Łubieńskiego, który po dziś dzień jest uznawany za wybitnego krajowego cukrownika. Cukier na skalę przemysłową zaczął być natomiast produkowany w połowie dziewiętnastego stulecia.