Cegielnia

W zakresie przedsiębiorstw przemysłowych wyróżnia się między innymi wysokiej jakości zakłady wytwórcze, jakie nazywane są cegielniami. Jest to podmiot gospodarczy, który stanowi specyficzną fabrykę produkcyjną opierającą się na wykonywaniu rozmaitych typów ceramicznych cegieł. Produkt ten pozyskiwany jest w ramach procesu wypalania z gliny. Cegielnie są bardzo często lokowane w nieprzypadkowy sposób, a mianowicie znajdują się w rejonie, w którym występują duże pokłady gliny. W ten sposób zakłady produkcyjne odejmują sobie kosztów potrzebnych na transport surowca z jednego miejsca do drugiego. Cegielnie zaczęły być bardzo popularne przede wszystkim w dziewiętnastym stuleciu.
Zaczęły one powstawać w pierwszej połowie tego stulecia. Ich budowa była możliwa na skutek zmechanizowania. Współczesne cegielnie stanowią miejsca bardzo skrupulatnie prowadzone i dokładnie przystosowane do tego rodzaju procesów, jakie w nich zachodzą. Mianowicie chodzi o to, że mają one charakterystyczne pieca, jakie opalane są koksem lub węglem. Dzięki tym zaawansowanym technicznie urządzeniom możliwe jest zachowanie przez cały czas wysokiej temperatury, która jest niezbędna zwłaszcza w momencie wypalania cegieł.
Przejeżdżając obok cegielni, naszą uwagę zwróci przede wszystkim mocno wystający komin obiektu.