Współczesna polityka przemysłowa

Dzisiejsza polityka przemysłowa jest coraz bardziej zbliżona do polityki liberalnej, czyli inaczej ogólnej. To jest efektem wszelkiego typu czynników wpływających na takie a nie inne funkcjonowanie podmiotów przemysłowych. Na rynkach krajowych, regionalnych oraz międzynarodowych można mówić o coraz większej konkurencyjności, dlatego też sytuacja w zakresie przemysłu jest zdecydowanie trudniejsza niż jeszcze parę lat temu. Rywalizacja w rozmaitych sektorach przemysłowych jest wyjątkowo silnie zróżnicowana, ale notuje się zjawisko ciągłego jej postępowania z roku na rok. Towarzyszy temu między innymi liberalizacja handlu, postępująca globalizacja sektorów oraz przedsiębiorstw a także rynku w ogóle. Celem działania podmiotów przemysłowych okazuje się przede wszystkim takie funkcjonowanie, aby poprawiona została konkurencyjność przedsiębiorstw.