Funkcje przemysłu

Przemysł posiada rozmaite funkcje. Przypisane są tej dziedzinie rozmaite role. Wśród najważniejszych wyróżnia się między innymi produkcyjną, która opiera się w głównej mierze na pozyskiwaniu oraz późniejszym przetwarzaniu. Następna funkcja to rola społeczna a więc miejsca pracy, polepszenie warunków bytowych czy też rozkwit nowoczesnych technologii produkcyjnych. Następna kwestia to rozwój przestrzenny – miast, miejscowości, krajów. Celem jest modyfikowanie środowiska oraz poprawa procesów urbanizacyjnych a także ich znaczące przyspieszenie. Na koniec jeszcze funkcja ekonomiczna. Można w tym przypadku mówić o wydobywaniu surowców mineralnych, wytwórstwie wielorakich dóbr czy też energii.