Przemysł mineralny

Przemysł posiada rozliczne odnogi i gałęzie. Jest to bardzo szeroka branża, w której za istotny dział uznaje się między innymi przemysł mineralny. W tym zakresie wyróżnia się przemysł materiałów budowlanych, w sferze których funkcjonują wapienniki, zakłady specjalizujące się w ceramice budowlanej, fabryki budowlane, jakie specjalizują się tłumaczenia z polskiego na arabski w produkcji domów i prefabrykatów betonowych a także cementownie czy cegielnie. Do tej grupy fabryk zaliczyć należy również przemysł szlachetnej ceramiki, w ramach którego działają fabryki fajansów czy porcelany. Jest tu też ciekawy dział jaki stanowi przemysł szklarski – fabryki opakowań szklanych czy huty szkła.