Tartak

Wyróżnia się szereg rozmaitych rodzajów zakładów przemysłowych, z czego za niesamowicie istotne w naszym kraju uznaje się tartaki. Jest to specyficzna fabryka, która opiera się na przekształceniach elementów drewnianych. Drewno poddawane jest skrupulatnie realizowanym procesom przerobowym. Praca w tartaku opiera się na technologicznym tarciu, które często określane jest mianem przecierania. Drewno okrągłe jest przekształcane w tarcicę.
Uzyskanie zadowalających efektów jest możliwe poprzez rozpiłowywanie surowca przez trak – charakterystyczne urządzenie będące podstawą w każdym tartaku, stąd też zresztą jego taka a nie inna nazwa. Tarcica stanowi natomiast podstawowy surowiec, z którego robione są części drewniane przekazywane na różnorodne cele. Tak przystosowane materiały będą nadawały się na fryzy posadzkowe, na zestawy meblowe czy stolarkę budowlaną. Mogą być także materiałami wykończeniowymi. W klasycznym tartaku występuje ściśle określony podział zakładu na trzy główne wydziały.
Do nich zalicza się plac surowca, hala tartaczna oraz skład tarcicy.