Narzędzia polityki przemysłowej

Obecnie można mówić o bardzo szerokim rozwoju polityki przemysłowej. Wyróżnia się dziś szereg różnorodnych instrumentów tego typu dziedziny. Generalnie jednak to, co zostanie wybrane w ramach danego typu politycznych posunięć powinno być uzależnione od konkretnego typu przedsiębiorstwa, skali jego działania, bieżącej konkurencyjności na rynku itd.
Za najpowszechniejsze narzędzia polityki przemysłowej uznaje się subwencje, pożyczki, gwarancje, standaryzację, ulgi podatkowe, kredyty, pożyczki oraz przyspieszoną amortyzację i cła. Wszelkie te elementy dzielone są również na ściśle określone grupy. Do najważniejszych zalicza się programy rozwoju przemysłu, które są zarówno krajowe, jak i tyczą się regionalnej produkcji oraz gałęziowej restrukturyzacji. Ponadto warto też wyszczególnić zamówienia publiczne, doradztwo, systemy podatkowe.