Polityka przemysłowa

Pod pojęciem polityki przemysłowej rozumie się taki dział mikroekonomii, który łączy w sobie wszelkiego rodzaju środki mające na celu poprawę przemysłowej sfery funkcjonowania danego państwa i społeczeństwa. Celem podejmowanych działań na niekiedy bardzo szeroką skalę okazuje się stymulowanie wszelkich przekształceń strukturalnych, jakie podejmowane są w zakresie ogólnie pojmowanego przemysłu. Dodatkowo to także szansa na aktywację innowacyjności w sferze przemysłowej oraz wzrost efektywności zastosowania zasobów.
Konieczne jest skoncentrowanie się na właściwej alokacji tych zasobów a także poprawie konkurencyjności rodzimych firm i przedsiębiorstw na rynku nie tylko krajowym, ale także międzynarodowym. Poprzez skrupulatnie realizowaną politykę przemysłową stanowiącą temat niniejszego tekstu możliwe okazuje się uzyskanie szeregu korzyści pozytywnie wpływających na kraj ale także na samą sferę przemysłu.