Cele polityki przemysłowej Unii Europejskiej

Polityka przemysłowa prowadzona jest nie tylko w sferze poszczególnych państw, ale także realizowane są określone zadania dotyczące polityki przemysłowej wszystkich członków Unii Europejskiej. Pozwala to na wspieranie działań mających na celu przede wszystkim propagowanie i rozszerzanie postępu naukowego a także technicznego.
Wyroby wspólnoty, produkty przez nią sygnowane a także mające jej rekomendacje i uznanie uchodzą za konkurencyjne właśnie dzięki tego typu krokom, które podejmowane są w ramach wspomnianej polityki.