Przemysł paliwowo-energetyczny

Spośród rozmaitych rodzajów branży produkcyjnej, jaką określa się potężną dziedzinę zwaną przemysłem, wyróżnia się szereg rozmaitych gałęzi. Jedną z nich jest między innymi wysokiej jakości przemysł paliwowo-energetyczny. Do niego zalicza się także wiele odłamów typu przemysł węglowy, kopalnie węgla kamiennego, piaskarnie podsadzkowe, brykietownie oraz kopalnie węgla brunatnego. Dodatkowo można także mówić o szeroko rozwiniętym przemyśle paliwowym jaki wynika z działalności w zakresie odwiertów ropy naftowej, gazu łupkowego i ziemnego.
Tu zalicza się także koksownie. Ważnym elementem są także przemysł energetyczny, w tym elektrownie oraz elektrociepłownie.