Rodzaje polityki przemysłowej

W zakresie polityki przemysłowej można wyróżnić wiele rodzajów tego typu dziedziny. Wyróżnia się przede wszystkim politykę, która opiera się na preferencjach strukturalnych. Jest to działka określana nierzadko jako sektorowa. Inaczej mówi się też o niej, że to polityka interwencjonistyczna oraz selektywna. Dodatkowo wydzielić należy także politykę przemysłową związaną z promocją rozwoju przemysłu. Określa się tę branżę, jako politykę ogólną, czyli liberalną. Teraz przejdźmy na moment do krótkiej charakterystyki sektorowej polityki. Jej celem jest szeroko rozumiana promocja oraz wsparcie, jakie są udzielane przedsiębiorstwom różnego typu. Celem jest zróżnicowanie podejścia działania do charakteru danych firm. Jest to też w dużej mierze uzależnione od specyfiki firmy.
W zakresie polityki ogólnej natomiast można stwierdzić, iż nie jest ona wpływającą dziedzinę na rzeczową strukturę przemysłowego wytwórstwa.