Rola innowacji w polityce przemysłowej Wprowadzenie nowych technologii Wprowadzenie nowych technologii stanowi kluczowy element innowacyjnego podejścia do polityki przemysłowej w Unii Europejskiej. Dążenie do ciągłego rozwoju i doskonalenia procesów produkcyjnych poprzez wprowadzanie nowych technologii pozwala na zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów produkcji oraz poprawę jakości oferowanych produktów i usług. Wsparcie...