Polityka przemysłowa a rozwój gospodarczy Rola polityki przemysłowej w stymulowaniu rozwoju gospodarczego Polityka przemysłowa odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Poprzez wprowadzanie odpowiednich regulacji, rząd może wspierać rozwój różnych sektorów, w tym również przemysłu spożywczego. Działania takie mogą obejmować ulgi podatkowe, dotacje czy tworzenie korzystnych warunków inwestycyjnych. Przykłady...