Nowe strategie i cele polityki przemysłowej Rola polityki przemysłowej w rozwoju sektora spożywczego Polityka przemysłowa odgrywa kluczową rolę w wspieraniu rozwoju sektora spożywczego. Poprzez tworzenie odpowiednich ram prawnych i regulacji, polityka przemysłowa stymuluje inwestycje, promuje innowacje i zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw. Dzięki temu sektor spożywczy ma możliwość rozwijania się w...