Polityka przemysłowa w Polsce Historia polityki przemysłowej w Polsce Historia polityki przemysłowej w Polsce sięga wielu lat wstecz. Już od czasów PRL-u, rząd polski podejmował działania mające na celu rozwój sektora przemysłowego. W latach 90. nastąpiły jednak zmiany systemowe, które spowodowały konieczność dostosowania się do nowych realiów gospodarczych. Obecne...