Trendy w polityce przemysłowej Zrównoważony rozwój jako priorytet W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie przywiązuje się do zrównoważonego rozwoju przemysłu spożywczego. Firmy i instytucje rządowe coraz częściej podejmują działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne. Wdrażane są innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na redukcję emisji CO2...