1. Przykład 1: Szwecja Rozwinięty sektor wysokich technologii Wiele krajów, takich jak USA, Japonia czy Niemcy, osiągnęło sukces dzięki rozwojowi sektora wysokich technologii. Inwestycje w nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności i dynamicznego rozwoju gospodarczego. Inwestycje w badania i rozwój Kluczowym czynnikiem sukcesu polityk przemysłowych...