Rola polityki przemysłowej Definicja polityki przemysłowej Polityka przemysłowa to zbiór działań podejmowanych przez rząd w celu wspierania rozwoju i konkurencyjności sektorów przemysłowych. Obejmuje zarówno strategie, jak i instrumenty, które mają wpływ na innowacje, inwestycje i rozwój infrastruktury. Cele i zadania polityki przemysłowej Głównym celem polityki przemysłowej jest stymulowanie wzrostu...