Wprowadzenie Krótkie wprowadzenie do znaczenia i roli polityki przemysłowej w kontekście rozwoju przemysłu spożywczego. Polityka przemysłowa odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora spożywczego, wpływając na jego konkurencyjność i innowacyjność. Poprzez tworzenie odpowiednich ram prawnych i regulacji, promowanie inwestycji oraz wspieranie badań i rozwoju, polityka przemysłowa stwarza warunki sprzyjające rozwojowi...