Rozwój spożywczego sektora przemysłowego Rozwój spożywczego sektora przemysłowego Rozwój spożywczego sektora przemysłowego jest niezwykle istotny dla gospodarki kraju. Nowe kierunki polityki przemysłowej skupiają się na innowacyjnym podejściu do wspierania rozwoju tej branży. Wprowadzane zmiany mają na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla inwestycji i rozwoju nowych technologii w przemyśle spożywczym....