Wprowadzenie Definicja zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój to koncepcja oparta na harmonijnym połączeniu rozwoju społecznego, ochrony środowiska i efektywności ekonomicznej. W kontekście przemysłu spożywczego w Polsce oznacza to dążenie do produkcji żywności przy minimalnym negatywnym wpływie na środowisko, uwzględniając jednocześnie dobrostan zwierząt i jakość produktów. Wyzwania dla przemysłu spożywczego w...