Przemysł ciężki

Przemysł w dużej mierze rozwija się dzięki szeregom prac poczynionych w kierunku rozkwitu jego podkategorii, którą jest przemysł ciężki. To dziedzina gospodarki, która opiera się na wytwórstwie półproduktów oraz maszyn. Jest to zazwyczaj specjalistyczny proces produkcyjny, jaki ma iść nie bezpośrednio do użytkowników i przeciętnego konsumenta, co zwłaszcza na użytek innych branży przemysłowych. Jest to sfera przeciwna przemysłowi lekkiemu. Za jego najważniejsze działy uznaje się przemysł metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny, budowlany, mineralny, zbrojeniowy i paliwowo-energetyczny.
Niestety minusem przemysłu ciężkiego jest fakt, iż wielokrotnie zakłady tej kategorii przyczyniają się swą zaawansowaną pracą na szeroką skalę do zanieczyszczenia środowiska.